پایگاه اطلاع رسانی        پخش زنده        نوا نما

در کانال تلــــگرام همــراه با فطــرس باشید


مراسم عزاداری شب شهادت امام جعفر صادق (ع)

مــــداح : حــــاج مــحـمـــــود كــــريـمـــى

جــمعــــــه هشتــــــم مــــــرداد مــاه
چـــيذر،آســـتان امـــام زاده عــلى اكــبر (ع)
هــيأت راية العــــباس-رزمندگان شـميرانات
مراســـم به صــورت زنــده ازسايت فطرس
پـخـش مـيـگــردد