پایگاه اطلاع رسانی        پخش زنده        نوا نما

در کانال تلــــگرام همــراه با فطــرس باشید


مــــراســـم احيــــاي ليالــــي قــدر

مــــداح : حــــاج مــحـمـــــود كــــريـمـــى
ســــخــنران : حجـــت الاســــلـام موســويان
شب هاي 19|21|23 ماه رمضان ساعت 22
چـــيذر،آســـتان امـــام زاده عــلى اكــبر (ع)
هــيأت راية العــــباس-رزمندگان شـميرانات
مراســـم به صــورت زنــده ازسايت فطرس
پـخـش مـيـگــردد