پایگاه اطلاع رسانی   |   نوا نما   |   پخش زنده


عـزاداري شـهادت حضرت رقيه (س)

سـخــنـران : اســـــتاد احســـان ارجــمنـد
مــــداح : حــاج مــــحـمــود کـــریـمــى
زمــان : 14 آبـان ١٣٩٥ از نـماز مغرب و عشاء
چـيذر،آســـتان امـــام زاده عــلى اكــبر (ع)
هــيأت راية العــــباس-رزمنـدگان شـميرانات

مراســـم به صــورت زنـــده ازسايت فطـرس
پـخـش مـيـگــردد